Tầm vóc to lớn của những người khổng lồ văn minh là khi họ cúi đầu để nhận thức về quá khứ trong một

Tầm vóc to lớn của những người khổng lồ văn minh là khi họ cúi đầu để nhận thức về quá khứ trong một nỗ lực xây đắp tương lai hạnh phúc để cùng nhau tiến về phía trước. Nếu đức Giáo Hoàng có thể thực hiện lời khuyên của thủ tướng Canađa thì ông đang biến tôn giáo mà ông thờ phụng trở thành một tôn giáo khoa học chứ không phải một tôn giáo thần thánh mộng mị.
14/03/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất