KÍNH THỜ THÁNH GIÁ CON KÍNH THỜ CON KÍNH THỜ

KÍNH THỜ THÁNH GIÁ : CON KÍNH THỜ, CON KÍNH THỜ. ÔI CẬY THÁNH GIÁ....
CHÚNG CON KÍNH LẠY VÀ NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA GIÊ SU KITÔ.. VÌ CHÚA ĐÃ DÙNG CẬY THÁNH GIÁ MÀ CHUỘC TỘI CHO THIÊN HẠ.
Lạy Chúa xin cho chúng con bước đi theo Ngài. Cùng vác Thánh Giá với Ngài. Thập giá trên đường đời con đi.
30/06/2019
18 bình luận:
Ngocchau Bui
30-06-2019, 05:46:49
Amen
Fátima Thomazella
30-06-2019, 05:46:51
Amém!!
Rosa Yến
01-07-2019, 05:46:45
Amen
John Lanh Vu
01-07-2019, 05:46:45
Lord hear our pray!
Ngocchau Bui
02-07-2019, 05:46:44
Amen
Giuse Maria Tuấn
02-07-2019, 05:46:44
Ngợi khen Chúa Giêsu KiTo
Ganorey Ganorey
03-07-2019, 05:46:44
AMEN AMEN AMEN
Campeon Leyva
03-07-2019, 05:46:44
AMÉN
Ngocchau Bui
04-07-2019, 05:47:43
Amen
Hop Uong
04-07-2019, 05:48:03
AMEN
Ngocchau Bui
05-07-2019, 05:46:42
Amen
Yến Nhi Maria
05-07-2019, 05:46:42
Amen!
Thu Nguyen
06-07-2019, 05:46:43
AMEN
Francesca Filippone
06-07-2019, 05:46:43
Amen
Zelinda Vitor
07-07-2019, 05:46:40
Amem
Thanh Huong Le
07-07-2019, 05:47:00
Amen
Cherry Kim
08-07-2019, 05:46:40
Praise the Lord Jesus Christ.
Loan Phùng
08-07-2019, 05:46:40
Amen

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất