CỤ BÀ 85 TUỔI DẠY TIẾNG VIỆT TRÊN ĐẤT MỸ

CỤ BÀ 85 TUỔI DẠY TIẾNG VIỆT TRÊN ĐẤT MỸ
52 tuổi bắt đầu học đại học, 56 tuổi có học bổng Thạc sĩ 2 ngành Giáo dục và Văn chương Pháp, 63 tuổi dạy Tiếng Việt cho cán bộ Ngoại giao Mỹ, 75 tuổi nghỉ hưu và tiếp tục dạy tiếng Việt cho đến nay, khi đã 85 tuổi. Người phụ nữ này luôn luôn công hiến hết mình cho hành trình giữ gìn và truyền bá Tiếng Việt.
#vietnamnow
#SMVDNV
21/04/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất